Tải Audio sách Lê Đăng Khương làm chủ môn hóa sau 30 ngày

Tải về audio sách Lê Đăng Khương làm chủ môn hóa sau 30 ngàyXem thêm nhiều hơn tài liệu ôn thi thpt quốc gia tại đây https://goo.gl/zUNiH3


Tên Bài Giảng Tài LiệuLink tảiTác Giả
1Audio sách Lê Đăng Khương làm chủ môn hóa trong 30 ngàyDowloadLê Đăng Khương
2liên kết hóa họcDowloadLê Đăng Khương
3phản ứng hóa họcDowloadLê Đăng Khương
4tốc độ phản ứng và cân bằng hóa họcDowloadLê Đăng Khương
5sự điện lyDowloadLê Đăng Khương
6clo và hợp chấtDowloadLê Đăng Khương
7flo brom iotDowloadLê Đăng Khương
8oxyDowloadLê Đăng Khương
9ozonDowloadLê Đăng Khương
10hydropeoxitDowloadLê Đăng Khương
11lưu huỳnhDowloadLê Đăng Khương
12lưu huỳnh dioxitDowloadLê Đăng Khương
13hydrosunfuaDowloadLê Đăng Khương
14nitoDowloadLê Đăng Khương
15amoniacDowloadLê Đăng Khương
16muối amoniDowloadLê Đăng Khương
17axit nitricDowloadLê Đăng Khương
18muối nitoratDowloadLê Đăng Khương
19photphoDowloadLê Đăng Khương
20axit photphoricDowloadLê Đăng Khương
21muối photphatDowloadLê Đăng Khương
22cacbon và hợp chấtDowloadLê Đăng Khương
23silic và hợp chấtDowloadLê Đăng Khương
24đại cương kim loại 1DowloadLê Đăng Khương
25đại cương kim loại 2DowloadLê Đăng Khương
26kim loại kiềm, kiềm thổDowloadLê Đăng Khương
27nhôm và hợp chấtDowloadLê Đăng Khương
28sắt và hợp chấtDowloadLê Đăng Khương
29kim laoij đặc biệtDowloadLê Đăng Khương

Comments

Popular posts from this blog

SƠ ĐỒ VÀ CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ DÙNG CHO HS 10-11-12

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ (cập nhật)

7 NGÀY 7 ĐIỂM CHU VĂN BIÊN ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ