[EBOOK HÓA] PHƯƠNG PHÁP 30 GIÂY GIẢI NHANH HÓA HỌC CỦA THẦY LÊ ĐĂNG KHƯƠNG

Admin
[EBOOK HÓA] PHƯƠNG PHÁP 30 GIÂY GIẢI NHANH HÓA HỌC CỦA THẦY LÊ ĐĂNG KHƯƠNG
Admin[EBOOK HÓA] PHƯƠNG PHÁP 30 GIÂY GIẢI NHANH HÓA HỌCPhương Pháp 30 Giây Giải Toán Hóa Học

Cuốn sách tập trung chuyên sâu bài tập và phương pháp giải nhanh (không có lý thuyết).
Tất cả bài tập đều có giải hướng dẫn cách lặp lại cho các em từng bước chinh phục tốc độ lý tưởng. Có 3 mức độ: cơ bản, vận dụng và nâng cao.
Thông Tin Tài Liệu
  • Tên Tài Liệu : PHƯƠNG PHÁP 30 GIÂY GIẢI NHANH HÓA HỌC.
  • Loại File : PDF.
  • Số File : 1 Files.
  • Tác Giả : Th.S Lê Đăng Khương.

Related Post

Bài viết mới