[EBOOK HÓA] PHƯƠNG PHÁP 30 GIÂY GIẢI NHANH HÓA HỌC CỦA THẦY LÊ ĐĂNG KHƯƠNG[EBOOK HÓA] PHƯƠNG PHÁP 30 GIÂY GIẢI NHANH HÓA HỌCPhương Pháp 30 Giây Giải Toán Hóa Học

Cuốn sách tập trung chuyên sâu bài tập và phương pháp giải nhanh (không có lý thuyết).
Tất cả bài tập đều có giải hướng dẫn cách lặp lại cho các em từng bước chinh phục tốc độ lý tưởng. Có 3 mức độ: cơ bản, vận dụng và nâng cao.
Thông Tin Tài Liệu
  • Tên Tài Liệu : PHƯƠNG PHÁP 30 GIÂY GIẢI NHANH HÓA HỌC.
  • Loại File : PDF.
  • Số File : 1 Files.
  • Tác Giả : Th.S Lê Đăng Khương.

Comments

Popular posts from this blog

SƠ ĐỒ VÀ CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ DÙNG CHO HS 10-11-12

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ (cập nhật)

7 NGÀY 7 ĐIỂM CHU VĂN BIÊN ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ