Audio Lê Đăng Khương làm chủ môn hóa sau 30 ngày

Tải về kho tài liệu ôn thi tốt nghiệp thpt Audio Lê Đăng Khương làm chủ môn hóa sau 30 ngày 

Tên Bài Giảng Tài LiệuLink tải về
1Audio Lê Đăng Khương Làm Chủ Môn Hóa Trong 30 Ngàyhttps://drive.google.com/open?id=0B3fkqFH2q2rvc2lmT1ljQUVPZGs
2Chương 3: Danh pháphttps://drive.google.com/open?id=0B3fkqFH2q2rvUlMwWkRwX1ZwOHc
3chuong 3: đồng phânhttps://drive.google.com/open?id=0B3fkqFH2q2rvdW9XTENxV3dVR3c
4chương 3 phản ứng cháyhttps://drive.google.com/open?id=0B3fkqFH2q2rvT1ZSbi13MEZyWVE
5phản ứng đặc trưng nhóm chứchttps://drive.google.com/open?id=0B3fkqFH2q2rvelFtcGsyR1hsdGc
6hydrocacbonhttps://drive.google.com/open?id=0B3fkqFH2q2rvVGtFTjZkUnlzaFE
7chương 5 ancolhttps://drive.google.com/open?id=0B3fkqFH2q2rvTmFhMkxzUERMd1U
8chuương 5 phenolhttps://drive.google.com/open?id=0B3fkqFH2q2rvM2hnNThQUER4S3c
9andehit xeton axit cacboxylichttps://drive.google.com/open?id=0B3fkqFH2q2rvSnR5NTRnZEc3OUE
10chuong 7 este lipithttps://drive.google.com/open?id=0B3fkqFH2q2rvazZSaldMSkNSNUU
11chuong 8 cacbohydrathttps://drive.google.com/open?id=0B3fkqFH2q2rveEZGWUh6TkhvaVE
12chuong 9 amin aminoaxit peptit proteinhttps://drive.google.com/open?id=0B3fkqFH2q2rvblJyVDhuejBjNVk
13chuong 10 polimehttps://drive.google.com/open?id=0B3fkqFH2q2rvcWhHdXNjLU9CVUE
14chuong 11 tổng hợp hữu cơhttps://drive.google.com/open?id=0B3fkqFH2q2rvM01uSUJtTXdvbHM

Comments

Popular posts from this blog

SƠ ĐỒ VÀ CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ DÙNG CHO HS 10-11-12

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ (cập nhật)

7 NGÀY 7 ĐIỂM CHU VĂN BIÊN ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ