9 chiến lược trong Kỳ Thi TOIEC ( Inside the TOIEC exam)

Chiến lược 1: Hiểu rõ chỉ dẫn trong kì thi một cách rõ ràng
- Mỗi phần trong bài test TOIEC có một chỉ dẫn riêng. Biết rõ trước khi bạn làm bài test sẽ giúp bạn quản lý thời gian của mình. Bạn sẽ không lãng phí thời gian kiểm tra bài nghe hoặc đọc, khi mà bạn đã sẵn sàng biết từ trước
Chiến lược 2: Đọc kỹ câu hỏi cẩn thận trước khi nhìn vào các câu trả lời
- Trước khi bạn nhìn vào các lựa chọn trả lời, đọc câu hỏi thật kĩ để biết cái mà bạn cần phải trả lời.
Thông thường đọc câu trả lời sai sẽ làm bạn hiểu sai câu hỏi. Nếu bạn không hiểu câu hỏi hãy đọc đi đọc lại thật chậm. Trong bài kiểm tra, các câu trả lời được thiết kế để phù hợp khớp với câu hỏi. Bí dụ nếu bạn hiểu đoạn văn nhưng không hiểu câu hỏi, dĩ nhiên bạn nên đọc lại câu hỏi thật kĩ.
Chiến lược 3: Dự đoán câu trả lời trước khi nhìn đáp án.

Chiến lược 4: Đánh giá tất cả các phương án trả lời nếu bạn biết nó

Chiến lược 5: Loại các lựa chọn sai và chọn câu trả lời đúng nhất từ những đáp án còn lại

Chiếu lược 6: Trả lời các câu đơn giản trước các câu khó

Chiến lựơc 7: Trả lời mỗi câu hỏi, chọn 1 đáp án dù không biết câu trả lời

Chiến lược 8: Xem đồng hồ!

Chiến lược 9: Kiểm tra kĩ phiếu trả lời

Comments

Popular posts from this blog

SƠ ĐỒ VÀ CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ DÙNG CHO HS 10-11-12

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ (cập nhật)

7 NGÀY 7 ĐIỂM CHU VĂN BIÊN ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ