[Download] Tổng Hợp Sách Lý Thuyết Và Bài Tập READING IELTS Từ Band 3.0 – 9.0

Admin
[Download] Tổng Hợp Sách Lý Thuyết Và Bài Tập READING IELTS Từ Band 3.0 – 9.0
Admin


“ Trình độ nào – tài liệu đó”. Học đúng sách, đúng với trình độ của mình, bạn sẽ đi nhanh hơn. List sách Reading bao gồm lý thuyết và bài tập reading được phân band từ 3.0 đến mục tiêu cao nhất 9.0 do Hung Hanu chọn lọc bên dưới sẽ giúp các bạn chọn được tài liệu Reading chuẩn với trình độ hiện tại nhất của các bạn đó nhé .

GET READY FOR IELTS – BAND 3.0 +
Download: Link
BASIC READING – BAND 4.5 +
Download: Link
READING FOR IELTS – BAND 5.5 +
Download: Link
READING 6.5 +
Download: LinkNguồn: IELTS không khó như bạn nghĩ

Related Post

Bài viết mới