Posts

Showing posts with the label Môn Toán

Tài Liệu Trắc Nghiệm Toán Lớp 10 11 12

Image
Dưới đây là 3 đường link file tài liệu trắc nghiệm toán dưới dạng PDF, các bạn có thể tham khảo nội dung:

💡Link PDF FULL 12: https://drive.google.com/…/fo…/0B85PAVCshTtIS0N1UTgzb3ZsZW8…
💡Link PDF FULL 11: https://drive.google.com/…/fo…/0B85PAVCshTtIaWlyb3YzM3lCQ2s…
💡Link PDF FULL 10: https://drive.google.com/…/fo…/0B85PAVCshTtIV3RaVUlYYkljVkE…

Thơ về công thức lượng giác rất dễ nhớ

Image
HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos (tan@ = sin@:cos@)
Cotang dại dột
Bị cos đè cho. (cot@ = cos@:sin@)
Version 2:
Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos
Côtang cãi lại
Cos nằm trên sin!a GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG ĐẶC BIỆT Cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi tan Cosin của hai góc đối bằng nhau; sin của hai góc bù nhau thì bằng nhau; phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia, tan góc này = cot góc kia; tan của hai góc hơn kém pi thì bằng nhau. CÔNG THỨC CỘNG
Cos cộng cos bằng hai cos cos
cos trừ cos bằng trừ hai sin sin
Sin cộng sin bằng hai sin cos
sin trừ sin bằng hai cos sin. Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin “coi chừng” (dấu trừ).
Tang tổng thì lấy tổng tang
Chia một trừ với tích tang, dễ òm. CÔNG THỨC NHÂN BA Nhân ba một góc bất kỳ,
sin thì ba bốn, cos thì bốn ba,

dấu trừ đặt giữa hai ta, lập phương chỗ bốn, … thế là ok. 6.Công thức gấp đôi:
+Sin gấp đôi = 2 sin cos
+Cos gấp đôi = bình cos trừ bình sin
= trừ 1 cộng hai lần bình cos
= cộng 1 trừ hai lần bình sin
+Ta…

ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2018- MÔN: TOÁN

Link tải: tại đây
Giai de Thi Minh Hoa by Harry on Scribd

TOÁN ỨNG DỤNG

Link tải: tại đây

HÌNH NÓN

Link tải: tại đây

hinh_non by Harry on Scribd